سرچشمه

Mobile: 09121862099

Phone: 02133985718

پیغام هشدار

Theme requires that module Admin menu installed. Please read Doc.
warning generated in file: /home/rahyadak/domains/rahyadak.com/public_html/sites/all/themes/used_cars/template.php

Tooltips

Top tooltip Right tooltip Bottom tooltip Left tooltip


<script type='text/javascript'>
     jQuery(document).ready(function () {
     if (jQuery("[rel=tooltip]").length) {
     jQuery("[rel=tooltip]").tooltip();
     }
   });
  </script>
<a class="tooltip_link" rel="tooltip" href="#" data-placement="top" data-toggle="tooltip" title="Top tooltip">Top tooltip</a>
<a class="tooltip_link" rel="tooltip" href="#" data-placement="right" data-toggle="tooltip" title="Right tooltip">Right tooltip</a>
<a class="tooltip_link" rel="tooltip" href="#" data-placement="bottom" data-toggle="tooltip" title="Bottom tooltip">Bottom tooltip</a>
<a class="tooltip_link" rel="tooltip" href="#" data-placement="left" data-toggle="tooltip" title="Left tooltip">Left tooltip</a>